ปล่อย https://ploi.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-10-2012&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-10-2012&group=1&gblog=30 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตามากกว่ามหาสมุทร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-10-2012&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-10-2012&group=1&gblog=30 Mon, 15 Oct 2012 19:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=09-10-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=09-10-2012&group=1&gblog=29 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าจับที่คมมีด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=09-10-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=09-10-2012&group=1&gblog=29 Tue, 09 Oct 2012 0:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-10-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-10-2012&group=1&gblog=28 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[หวังดี - พอดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-10-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-10-2012&group=1&gblog=28 Mon, 01 Oct 2012 21:57:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=25-09-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=25-09-2012&group=1&gblog=27 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตาอยู่ที่ใด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=25-09-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=25-09-2012&group=1&gblog=27 Tue, 25 Sep 2012 1:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-09-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-09-2012&group=1&gblog=26 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานกับอัตตา พระขีณาสพตายแล้วสูญหรือไม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-09-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-09-2012&group=1&gblog=26 Mon, 17 Sep 2012 20:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=10-09-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=10-09-2012&group=1&gblog=25 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอสตรีตกน้ำ ภิกษุจะทำอย่างไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=10-09-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=10-09-2012&group=1&gblog=25 Mon, 10 Sep 2012 22:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=03-09-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=03-09-2012&group=1&gblog=24 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[ จงถือเอาส่วนดีเขามีอยู่.. [วิธีชำระความอาฆาต] ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=03-09-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=03-09-2012&group=1&gblog=24 Mon, 03 Sep 2012 22:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=27-08-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=27-08-2012&group=1&gblog=23 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[กลโป้ปด - สะกดจิตหมู่ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=27-08-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=27-08-2012&group=1&gblog=23 Mon, 27 Aug 2012 22:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=20-08-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=20-08-2012&group=1&gblog=22 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[สัจจานุรักษ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=20-08-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=20-08-2012&group=1&gblog=22 Mon, 20 Aug 2012 21:47:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=14-08-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=14-08-2012&group=1&gblog=21 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA["แล้วแลอยู่ เป็นแค่สร้อยคำ" ความเข้าใจผิดครั้งกระโน้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=14-08-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=14-08-2012&group=1&gblog=21 Tue, 14 Aug 2012 0:33:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-08-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-08-2012&group=1&gblog=20 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฐมสังคายนา พระอานนท์ไม่ได้ต้องอาบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-08-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-08-2012&group=1&gblog=20 Mon, 06 Aug 2012 0:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=31-07-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=31-07-2012&group=1&gblog=19 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาธรรมะมารับใช้กิเลส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=31-07-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=31-07-2012&group=1&gblog=19 Tue, 31 Jul 2012 20:22:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=23-07-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=23-07-2012&group=1&gblog=17 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรเสริญนินทา ถ้ามาจากพาลา ก็ไม่น่าเอาทั้งนั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=23-07-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=23-07-2012&group=1&gblog=17 Mon, 23 Jul 2012 0:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-07-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-07-2012&group=1&gblog=16 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวินัย ถึง ภิกษุณี (โดยพระพรหมคุณาภรณ์)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-07-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=17-07-2012&group=1&gblog=16 Tue, 17 Jul 2012 20:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=11-07-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=11-07-2012&group=1&gblog=14 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[การสื่อภาษา เพื่อเข้าถึงสัจธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=11-07-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=11-07-2012&group=1&gblog=14 Wed, 11 Jul 2012 0:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=04-07-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=04-07-2012&group=1&gblog=13 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรมัตถธรรม ที่มาของคำเชิงประวัติคัมภีร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=04-07-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=04-07-2012&group=1&gblog=13 Wed, 04 Jul 2012 0:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=26-06-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=26-06-2012&group=1&gblog=12 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[ทานที่เป็นบาป ดนตรีที่เป็นบุญ และความยังไม่สมบูรณ์แบบของพระโพธิสัตว์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=26-06-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=26-06-2012&group=1&gblog=12 Tue, 26 Jun 2012 2:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=18-06-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=18-06-2012&group=1&gblog=11 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[อรรถกถา คู่มือศึกษาพุทธพจน์ คำบอกอธิบายความหมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=18-06-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=18-06-2012&group=1&gblog=11 Mon, 18 Jun 2012 23:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=13-06-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=13-06-2012&group=1&gblog=10 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงข่มขี่ปรัปวาท อย่างไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=13-06-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=13-06-2012&group=1&gblog=10 Wed, 13 Jun 2012 1:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-06-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-06-2012&group=1&gblog=9 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไตรปิฎกแปลไทย ความหมายอาจตกหล่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-06-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=06-06-2012&group=1&gblog=9 Wed, 06 Jun 2012 21:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=28-05-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=28-05-2012&group=1&gblog=8 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสารีบุตร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=28-05-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=28-05-2012&group=1&gblog=8 Mon, 28 May 2012 22:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=22-05-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=22-05-2012&group=1&gblog=7 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[การแสดงความเห็น ต้องมาคู่กับการหาความรู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=22-05-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=22-05-2012&group=1&gblog=7 Tue, 22 May 2012 21:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์ กับ พระวินัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 Tue, 15 May 2012 1:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=07-05-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=07-05-2012&group=1&gblog=4 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบาดหู ใช่ผรุสวาจาหรือไม่ และควรพูดเมื่อไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=07-05-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=07-05-2012&group=1&gblog=4 Mon, 07 May 2012 23:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-05-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-05-2012&group=1&gblog=2 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวิธีในการสอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-05-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=01-05-2012&group=1&gblog=2 Tue, 01 May 2012 10:39:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=21-04-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=21-04-2012&group=1&gblog=1 https://ploi.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=21-04-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ploi&month=21-04-2012&group=1&gblog=1 Sat, 21 Apr 2012 22:07:31 +0700